Hotline: 0907 176 687

Gạch Zircon (AZS 33% hoặc 41%)

Gạch Zircon (AZS 33% hoặc 41%) sử dụng cho các lò thuỷ tinh
Nhà sản xuất: Thêm Ký
Mã SKU: ZIRCON01
Gọi để biết giá

Gạch Zircon (AZS 33% hoặc 41%) là sả phẩm chuyên sử dụng cho các lò thuỷ tinh.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế về gạch Zircon

gạch zircon 1

gạch zircon 2

gạch zircon 3

gạch zircon 4

gạch zircon 5

gạch zircon 6

gạch zircon 7

gạch zircon 8

gạch zircon 10

gạch zircon 11

gạch zircon 12