Hotline: 0903 655 838

Sản phẩm gán với thẻ 'bông rockwool dạng cuộn'

Bông Rockwool dạng cuộn

Gọi để biết giá

Chịu được nhiệt độ đến 600 độ C, không cháy không tạo khói ở 700 độ C. Hệ số dẫn nhiệt thấp nên giảm độ truyền nhiệt, chống thất thoát nhiệt, giúp giảm chi phí năng lượng.