Hotline: 0903 655 838

Sản phẩm gán với thẻ 'bông khoáng rockwool dạng kiện'

Bông khoáng Rockwool dạng kiện

Gọi để biết giá

Chịu được nhiệt độ đến 600oC, không cháy không tạo khối ở 700oC. Hệ số dẫn nhiệt thấp nên giảm độ truyền nhiệt, chống thất thoát nhiệt, giúp giảm chi phí năng lượng.