Ximăng chịu lửa

Sale!

Đặc tính sản phẩm

Thời gian đông kết nhanh, rút ngắn thời gian thi công.
Cường độ nén nguội cao, chịu nhiệt tốt (từ 1400 độ C).
Khả năng chống thấm nước tốt, chịu được các loại muối sunfat.

Công dụng

Xi măng dùng làm vữa xây mạch lò.
Bê tông chịu lửa dùng để đúc các bộ phận phức tạp.

Thông số kỹ thuật

Loại sản

phẩm

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA XI MĂNG CHỊU LỬA

Fixural MP a Compressive MP a Setting time min

1day

3days 28days 1day 3days 28days initial final

oC

5.5

6.5 /

40

50 / >=30 <=360